Cyngerdd Ty-Rhos yn codi £1623 i Parkinsons UK

Roedd y côr yn falch o dderbyn gwahoddiad unwaith eto yng nghapel hardd Tŷ-Rhos yn Sir Benfro gydag Eleri ac Aled Edwards, Llanymddyfri mewn cyngerdd a drefnwyd gan gymuned y capel yn gynnar ym mis Gorffennaf i godi arian i gangen leol Parkinsons UK.

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r capel yn sefyll wrth ymyl pentref Tŷ-Rhos ar ael y bryn gyda’i golygfeydd godidog ar hyd y ffermdir gyfagods. Roedd hi werth y daith o Gaerdydd, nid yn unig i weld y machlud haul gogneddus oedd yno i groesawi’r côr ond ar gyfer y te Capel moethus a ddarparwyd yn hael gan gymdogaeth y capel i ddilyn y gyngerdd.

 

 

 

 

 

 

 

Perfformiodd y côr raglen amrywiol i’r gynulleidfa a lenwodd y capel hardd i fyny ac i lawr grisiau. Braint ac anrhydedd ydoedd i berfformio gydag Eleri ac Aled, unawdwyr enwog a dawnus.

Roedd y côr yn falch o glywed gan Bwyllgor Codi Arian y Capel fod y gyngerdd wedi codi £1623 i gangen leol yr elusen Parkinsons UK. Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan! Gobeithio y gallwn ddychwelyd i Tŷ-Rhos i berfformio yn fuan