Cyngerdd High Sheriff Celtic Connections

At ddydd Gwener 8 Mehefin 2018,  bydd Côr y Gleision yn perfformio yng nghyngerdd yr High Sheriff Celtic Connections ym Mryste.

Bydd artistiaid eraill yn cynnwys y delynores Catrin Finch a’r Bristol Ensemble.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y gyngerdd cliciwch yma