Croeso i wefan C么r y Gleision


Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant ein cyngerdd Nadolig. Cawsom noson i’w chofio. Dymunwn bob hapusrwydd a heddwch i chi dros yr wyl. 馃巹馃幎

Diolch am eich cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn. Edrychwn ymlaen i anturiaethau pellach yn ystod 2020!

Dathlu 10

ymuno bookings botwm

Sefydlwyd C么r y Gleision yn 2006 ar gyfer y rhaglen deledu Codi Canu ar S4C. Pwrpas y rhaglen oedd hyrwyddo canu ar derasau rygbi ar hyd a lled Cymru.

Highland Cathedral - Yr Alban - Scotland 2014

Mae gan y c么r dros 120 o aelodau erbyn hyn. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un, beth bynnag fo鈥檜 hoedran, rhyw neu ethnigrwydd. Nid oes gofyniad am brofiad canu mewn c么r o鈥檙 blaen, cyn belled y gallwch chi ddal tiwn!

Mae鈥檙 c么r yn mwynhau amryw o ddigwyddiadau gwahanol dros y flwyddyn o ganu mewn gemau rygbi rhanbarthol a rhyngwladol i berfformio a chystadlu mewn gwyliau corawl rhanbarthol a chenedlaethol. Mae鈥檙 c么r hefyd yn teithio bob dwy flynedd ac wedi mwynhau nifer o berfformiadau cofiadwy yn Sbaen, Yr Alban a Gwlad Belg hyd yn hyn. Yn 2018 teithiodd y c么r i Ontario Ganada i ganu yng Ngwyl Gymraeg Ontario.