Rygbi

GLeision RygbiMae Rygbi wrth galon y côr a’r ymrwymiad tuag at y Gleision. Mae’r côr yn canu’n rheolaidd yn eu gemau cartref ac i ffwrdd gan gynnwys canu ar y cyd gyda chorau’r rhanbarthau eraill Côr y Scarlets, Côr y Dreigiau a Chôr y Gweilch. Mae’r côr wedi perfformio hefyd mewn nifer o gemau pencampwriaeth Ewrop megis rownd derfynol Cwpan Amlin yn 2011 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn ogystal â hyn, mae’r côr wedi perfformio mewn gemau rygbi rhyngwladol yn Stadiwm y Mileniwm gan cynnwys gêm Cymru v Lloegr yn Awst 2011 a Chymru v Samoa 2012.

cwpan y bydYn ystod Cwpan y Byd 2015, Côr y Gleision oedd côr swyddogol ‘fanzone’ Caerdydd a pherfformiodd y côr nifer o weithiau cyn gemau’r bencampwriaeth oedd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd yn ogystal â chyn gemau Cymru yng Nghwpan y Byd yng Nghaerdydd. Yn ystod gêm Lloegr v Cymru, perfformiodd y côr i dros 20,000 o gefnogwyr yn y Fanzone. Fel rhan o gyfres Codi Canu ym mis Hydref 2015 cafodd y côr hefyd gyfle i berfformio i dim rygbi Fiji fel rhan o gystadleuaeth y gyfres yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd.

Mae’r côr hefyd wedi derbyn nifer o wahoddiadau i berfformio ewn nifer o leoliadau o amgylch Caerdydd ar ddiwrnodau gemau rhyngwladol, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, bwytai a thafarndai.

Gwaith yn y Gymuned

Charity

Mae’r côr wedi ymrwymo i gyfrannu i’r gymuned ehangach. Yn ogystal â pherfformio mewn llawer o digwyddiadau cyhoeddus, maent hefyd yn codi arian ar gyfer nifer o achosion elusennol. Dros y blynyddoedd diwethaf, er enghraifft, cynhaliwyd cyngerdd i godi dros £1,100 i elusen sy’n cefnogi plant ag arthritis; perfformiodd y côr yn stadiwm SWALEC mewn cinio elusen codi arian i gefnogi teuluoedd a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r côr wedi cynnal Cyngherddau Nadolig gyda Shân Cothi (Phantom of The Opera ayb) fel gwestai arbennig, gan lwyddo i godi £1,128 a £1,600 ar gyfer elusen canser lleol. Yn 2010 a 2011 cododd y cyngerdd Nadolig tua £1,600 er budd Tŷ Hafan. Ym mis Mai 2012 perfformiodd y côr gyngerdd er budd y British Lung Foundation a helpu i godi dros £1500. Ym mis Medi a mis Ragfyr 2012, perfformiwyd cyngherddau er budd CRY (Cardiac Risk in the Young) gan godi dros £1,500. Mae’r côr hefyd wedi helpu’r Gleision i werthu cacennau ym Mharc yr Arfau i godi arian i CRY.