Côr y Gleision yn fyw o Ganada

Rydym yn edrych ymlaen at deithio i Ganada yn hwyrach ym mis Ebrill i gymryd rhan yng Ngŵyl Gymraeg Ontario yn Kingston. Bydd y brif gyngerdd yn cael ei gynnal yn y Spire (gynt y Sydenham United Church) am 8yh ar ddydd Sadwrn 28 Ebrill. Am fwy o wybodaeth a thocynnau, ewch i dudalen Facebook yr Ŵyl neu i wefan yr Ŵyl

Bydd yn benwythnos llawn o hwyl a diwylliant Cymraeg gan gynnwys noson o hwyl gyda’r Noson Lawen ar nos Wener. Ar ôl cyngerdd nos Sadwrn, byddwn yn arwain yr Emynau Cymraeg yn y Gymanfa Ganu ar y dydd Sul, nid unwaith, ond ddwywaith, Bydd yn benwythnos arbennig iawn ac rydym yn falch o gael gwahoddiad. Dewch i’n gweld ac i ymuno yn yr emynau Cymraeg ar ddydd Sul. Gawn ni godi’r to! Dan ni methu aros i gwrdd â’r bobl yn Ontario sydd wedi bod yn gweithio’r galed iawn yn trefnu Gŵyl rhif 57.

Byddwn hefyd yn perfformio mewn cyngerdd yn Peterborough, Ontario ar nos Lun 23 Ebrill yn y Selwyn Outreach Centre am 7yh mewn cyngerdd gala i godi arian tuag at y Abbeyfield House Society yn Lakefield. Gellir prynu tocynnau ar y drws neu o flaen llaw. Mae mwy o wybodaeth ar eu tudalen Facebook

Ar ddydd Mercher 25 Ebrill, byddwn yn perfformio mewn cyngerdd codi arian yn y Beacan Church yn Beaverton am 7yh, felly mae gennym ni raglen lawn i edrych ymlaen ar ei gyfer. Pan na fyddwn yn perfformio, edrychwch allan am luniau ohonom mewn ardaloedd adnabyddus yng Nghanada. Dan ni methu aros i grwydro’r ardal yma o Ontario a chwrdd â’r bobl sydd wedi ein helpu i gyrraedd

Diolch o Galon

Archebwch docynnau yma