Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol dan arweiniad Richard Vaughan (Cyfarwyddwr Cerdd) a Rhiannon Pritchard (Is-Gyfarwyddwr Cerdd/Cyfeilydd). Mae’r côr o hyd yn edrych i ddatblygu eu rhaglen i fod yn fwy amrywiol, heriol ac eang, gan gynnwys gweithiau a chaneuon clasurol, caneuon cyfoes a chlasuron Cymreig. Mae’r rhaglen gyfredol yn cynnwys darnau yn y Gymraeg, Lladin, Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Affricanaidd a Fijiaidd.

 

Richard Vaughan

Cyfarwyddwr Cerdd

Rich Final Gwefan

Graddiodd Richard mewn Cerddoriaeth o’r Royal Holloway, Prifysgol Llundain. Yn bianydd medrus, enillodd yr Unawd Piano yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru ar ddwy achlysur yn ogystal ag ennill y wobr adnabyddus o bianydd yr ŵyl. Mae wedi chwarae mewn cyngherddau ar draws Ewrop gan gynnwys cartref Llysgennad Prydain a’r ‘Church in the Rock’ yn Helsinki.

Mae’n gyfeilydd cyson ar raglenni S4C ac yn cael galwadau cyson fel cerddor ‘sesiwn’.

Mae’n arweinydd cynorthwyol ac yn gyfeilydd gyda chôr CF1, Caerdydd (BBC Choir of the Year yn 2014) ac wedi gweithio fel cyfarwyddwr cerdd gydag ysgol “Big Talent” yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae wedi bod yn diwtor piano proffesiynol ers yn bymtheg oed ac yn parhau i ddysgu’n breifat. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel arweinydd côr yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer yr eisteddfod eleni yn Y Fenni.

Mae Richard hefyd yn gweithio fel ymchwilydd a chynorthwy-ydd cerddorol ar sawl cynhyrchiad teledu ac mae’n gweithio’n gyson fel trosleisydd.

Fel cyfansoddwr roedd yn gyfrifol am gerddoriaeth rhaglen blant S4C Herio’r Ddraig, y ffilm “Pianissimo” ddiweddar ar S4C  a ffilm fer “Fi a Miss World”. Mae wedi cyhoeddi nifer o weithiau corawl ac mae ei gyfansoddiadau a’I drefniadau yn fwyfwy poblogaidd gan gorau a  darlledwyr teledu o Gymru a thu hwnt.

 

Rhiannon Pritchard

Cyfeilydd/Is Gyfarwyddwr Cerdd

Rhiannon Weefan

Graddiodd Rhiannon o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2009.

Mae hi wedi ennill nifer o wobrau am ei gwaith fel cyfeilydd a répétiteur yn cynnwys Gwobr Seligman Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Gwobr Mansel Thomas Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, gwobr cyfeilio y Coleg, a Gwobr Goffa Eleri Evans sef gwobr cyfeilio yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Rhiannon yn gyfeilydd swyddogol i dri o brif Eisteddfodau Cymru: yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ag Eisteddfod yr Urdd. Mae’n gweithio fel repetiteur gydag adran Ieuenctid a Chymunedol Opera Cenedlaethol Cymru, ac yn perfformio mewn gweithdai a chyngherddau ledled y wlad, gyda nifer o wahanol unawdwyr a chwmniau, sy’n cynnwys Live Music Now, Mahogany Opera, ABD of Opera a Music in Hosptials.

Yn ogystal, mae hi’n gweithio fel tiwtor piano preifat, ac yn hyfforddwr llais a chyfeilydd i adran lleisiol CBCDC.

Yn fwy diweddar yn 2017 gweithiodd fel repetiteur ar sioe newydd sbon yng Nghanolfan y Mileniwm, Tiger Bay.

Rhiannon yw cyfeilydd ac is-arweinydd Côr CF1 a enillodd y BBC Choir of the Year yn 2014. Yn ogystal â hyn mae hi’n gyfeilydd i Gôr y Gleision, City Voices a Chôr Meibion Clwb Rygbi Treforys. Mae ei gwaith corawl wedi mynd â hi i Dde’r Affrig, America, Canada, India ac Ewrop.