Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol dan arweiniad Richard Vaughan (Cyfarwyddwr Cerdd) a Rhiannon Pritchard (Is-Gyfarwyddwr Cerdd/Cyfeilydd). Mae’r côr o hyd yn edrych i ddatblygu eu rhaglen i fod yn fwy amrywiol, heriol ac eang, gan gynnwys gweithiau a chaneuon clasurol, caneuon cyfoes a chlasuron Cymreig. Mae’r rhaglen gyfredol yn cynnwys darnau yn y Gymraeg, Lladin, Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Affricanaidd a Fijiaidd.

 

Richard Vaughan

Cyfarwyddwr Cerdd

Rich Final Gwefan

Graddiodd Richard mewn Cerddoriaeth o’r Royal Holloway, Prifysgol Llundain. Yn bianydd medrus, enillodd yr Unawd Piano yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru ar ddwy achlysur yn ogystal ag ennill y wobr adnabyddus o bianydd yr ŵyl. Mae wedi chwarae mewn cyngherddau ar draws Ewrop gan gynnwys cartref Llysgennad Prydain a’r ‘Church in the Rock’ yn Helsinki.

Mae’n gyfeilydd cyson ar raglenni S4C ac yn cael galwadau cyson fel cerddor ‘sesiwn’.

Mae’n arweinydd cynorthwyol ac yn gyfeilydd gyda chôr CF1, Caerdydd (BBC Choir of the Year yn 2014) ac wedi gweithio fel cyfarwyddwr cerdd gydag ysgol “Big Talent” yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae wedi bod yn diwtor piano proffesiynol ers yn bymtheg oed ac yn parhau i ddysgu’n breifat. Bu Richard hefyd yn gweithio fel arweinydd côr yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Y Fenni yn 2016.

Mae Richard hefyd yn gweithio fel ymchwilydd a chynorthwy-ydd cerddorol ar sawl cynhyrchiad teledu ac mae’n gweithio’n gyson fel trosleisydd.

Fel cyfansoddwr roedd yn gyfrifol am gerddoriaeth rhaglen blant S4C Herio’r Ddraig, y ffilm “Pianissimo” ddiweddar ar S4C  a ffilm fer “Fi a Miss World”. Mae wedi cyhoeddi nifer o weithiau corawl ac mae ei gyfansoddiadau a’i drefniadau yn fwyfwy poblogaidd gan gorau a  darlledwyr teledu o Gymru a thu hwnt.

 

Rhiannon Pritchard

Cyfeilydd/Is Gyfarwyddwr Cerdd

Rhiannon Weefan

Graddiodd Rhiannon o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2009.

Mae wedi derbyn sawl gwobr am ei gwaith fel cyfeilydd a repetiteur sy’n cynnwys: Gwobr Seligman Opera Cenedlaethol Cymru; Gwobr Cyfeilydd a Gwobr Mansel Thomas CBCDC; a Gwobr Goffa Eleri Evans, sef gwobr y cyfeilydd yn yr Eisteddfod Genedelaethol.

Mae galwad ar Rhiannon fel chyfeilydd o amgylch y wlad, ac erbyn hyn mae’n gyfeilydd swyddogol yn y dair brif ŵyl gerddorol yng Nghymru: yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ag Eisteddfod yr Urdd. Mae’n gweithio fel Repetiteur i Adran Ieuenctid a Chymunedol Opera Cenedlaethol Cymru, ac yn perfformio mewn sawl cyngerdd a gweithdy. Yn ogystal, mae’n gweithio gyda sawl unawdydd a chwmnïau, yn cynnwys Live Music Now, Mahogany Opera, ABC of Opera, The Forget Me Not Chorus and Music in Hospitals.

Mae Rhiannon hefyd yn diwtor piano preifat, ag yn gweithio fel hyfforddwr llais a chyfeilydd yn CBCDC.

Mae hi’n gyfeilydd ag is-arweinydd ar Gôr CF1, ennillwyr BBC Choir of the Year yn 2014, Côr Cymysg Cymru yn 2019 a Chôr yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol 2019. Yn ogystal, mae Rhiannon yn gyfeilydd ar Gôr y Gleision, City Voices, a Chôr Meibion Rygbi Treforys. Dros y blynyddoedd mae wedi teithio i Dde’r Affrig, America, Canada, India ag Ewrop gyda’i gwaith corawl.