Nid oes gennym gyngherddau ar y gweill ar hyn o bryd ond croeso i chi gysylltu â’r côr am fwy o wybodaeth