Rydym yn croesawu aelodau newydd o bob math, beth bynnag yw eich profiad chi ganu, cyn belled â’ch bod yn gallu dal nodyn

Os hoffech chi ymuno â côr os gwelwch yn dda llenwch ffurflen isod

Arall (Rhowch fanylion)

Mae gan y côr gynllun partner i aelodau newydd i helpu chi deimlo’n groesawgar, er mwyn i ni allu partneri chi gydag aelod cyfredol, a fyddai’n bosib i chi lenwi’r manylion isod