Diolch yn Fawr

Diolch o galon i bawb ddaeth i’n cefnogi ni yn ein cyngerdd nadolig neithiwr: yr unawdwyr Luke McCall a Non Parry, Welsh Session Orchestra, y tîm technegol, y trefnydd, Capel Tabernacl a phawb ddaeth i’n gwylio.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth parhaus yn 2017. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bawb yn y Côr 🎼🎄