Codi Canu 2015

Os hoffech ymuno â’r Côr, llenwch y wybodaeth isod

Arall (Rhowch fanylion)

Mae gan y côr gynllun partner i aelodau newydd i helpu chi deimlo’n groesawgar, er mwyn i ni allu partneri chi gydag aelod cyfredol, a fyddai’n bosib i chi lenwi’r manylion isod